ODPOVED ! vabila na skupščino ŠK Impol 2020

POMEMBNO OBVESTILO:

v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ, ki opozarjata na povečano nevarnost širjenja okužbe s korona virusom, smo se odločili, da do nadaljnjega

O D P O V E D U J E M O

Redno letno in Izredno volilno skupščino Šahovskega kluba IMPOL Slovenska Bistrica, ki je bila sklicana za petek, 27. 3. 2020 ob 17.00 uri v prostorih ŠK Impol, Leskovarjeva 16a, Slovenska Bistrica.

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine – predsednik
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika, zapisnikarja)
  4. Izvolitev organov skupščine (3 čl.verifikacijska k., overovatelja zapisnika)
  5. Poročilo predsednika, fin. poročilo, poročilo NO, poročilo DK, poročilo TK
  6. Program dela za leto 2020
  7. Finančni načrt za leto 2020
  8. Seznanitev z odstopom predsednika ŠK Impol
  9. Izredna volilna skupščina
  10. Razrešitev predsednika in ostalih organov ŠK Impol
  11. Volitve novega predsednika in ostalih organov ŠK Impol
  12. Razno

Po skupščini bo hitropotezni turnir,

vljudno vabljeni!

Jožef Jerovšek

predsednik ŠK Impol