Vabilo na Redno letno in Izredno volilno skupščino Šahovskega kluba IMPOL 2022

v petek, 27. 5. 2022 ob 18.00 uri

v sejni sobi Športne zveze občine Slov. Bistrica,

Partizanska ul. 35, Slovenska Bistrica

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine – predsednik
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Izvolitev delovnega predsedstva
  4. Izvolitev organov skupščine
  5. Poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo NO, poročilo DK, poročilo TK
  6. Program dela za leto 2022
  7. Seznanitev z odstopom predsednika ŠK Impol
  8. Izredna volilna skupščina
  9. Razrešitev predsednika in ostalih organov ŠK Impol
  10. Volitve novega predsednika in ostalih organov ŠK Impol
  11. Razno

Vljudno vabljeni,

Jožef Jerovšek

predsednik ŠK Impol