VABILO na izredno in redno letno skupščino Šahovskega kluba IMPOL

Vabimo vas na Izredno in Redno letno skupščino Šahovskega kluba IMPOL Slovenska Bistrica, ki bo

v petek, 3. 3. 2023 ob 17.30 uri v prostorih ŠK Impol, Trg Svobode 21, Slovenska Bistrica

I. Izredna skupščina, dnevni red:

  1. Sprememba 15. člena statuta Šahovskega kluba Impol

II. Redna skupščina , dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine – predsednik
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine
  3. Poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo NO, poročilo DK, poročilo TK
  4. Program dela za leto 2023
  5. Finančni načrt za leto 2023
  6. Potrditev spremembe statuta
  7. Izvolitev novega upravnega odbora
  8. Razno

Vljudno vabljeni!

Dejan Košir

predsednik ŠK Impol