Redna letna in Izredna volilna skupščina ŠK Impol

V petek 22. 3. 2024 je v prostorih ŠK Impol potekala Redna letna in Izredna volilna skupščina ŠK Impol. Zamenjanih je kar nekaj organov ŠK Impol. Med drugim ima naš klub novega podpredsednika, to je Kristijan Breznik in novega tajnika, to je postal Simon Kotnik. Zapisnik skupščine: Zapisnik Redne letne in Izredne volilne skupščine 2024

Na podlagi sklepa skupščine ŠK Impol, znaša članarina za leto 2024:

25 EUR – polnoletni in 10 EUR – mladoletni člani kluba.

ŠK Impol

——————————————————————————————–

Podatki za plačilo članarine:

Prejemnik: Šahovski klub Impol, Partizanska ulica 35, 2310 Slov. Bistrica

TRR IBAN: SI56 0443 0000 0667 377

Sklic: SI99

Znesek: 25 EUR

Namen: Plačilo članarine 2024 – Ime in Priimek

Koda namena: OTHR – DRUG NAMEN PLAČILA

 

Vabilo na redno letno in izredno volilno skupščino ŠK Impol

V A B I L O

Vabimo vas na redno letno in izredno volilno skupščino Šahovskega kluba IMPOL Slovenska Bistrica, ki bo v petek, 22. 3. 2024 ob 17.30 uri v prostorih ŠK Impol, Trg svobode 21, Slovenska Bistrica

Dnevni red:

 1. Otvoritev redne letne skupščine – predsednik
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, overovatelja)
 4. Poročilo predsednika, finančno poročilo tajnika, poročilo NO, poročilo DK, poročilo TK
 5. Program dela za leto 2024
 6. Finančni načrt za leto 2024
 7. Seznanitev z odstopom tajnika ŠK Impol
 8. Izredna volilna skupščina
 9. Razrešitev tajnika in ostalih organov ŠK Impol
 10. Volitve novega tajnika in ostalih organov ŠK Impol
 11. Razno

 

Vljudno vabljeni,

Dejan Košir

predsednik ŠK Impol

Vabilo na redno letno in izredno volilno skupščino 2024