Vabilo na redno letno in izredno volilno skupščino ŠK Impol

V A B I L O

Vabimo vas na redno letno in izredno volilno skupščino Šahovskega kluba IMPOL Slovenska Bistrica, ki bo v petek, 22. 3. 2024 ob 17.30 uri v prostorih ŠK Impol, Trg svobode 21, Slovenska Bistrica

Dnevni red:

 1. Otvoritev redne letne skupščine – predsednik
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, overovatelja)
 4. Poročilo predsednika, finančno poročilo tajnika, poročilo NO, poročilo DK, poročilo TK
 5. Program dela za leto 2024
 6. Finančni načrt za leto 2024
 7. Seznanitev z odstopom tajnika ŠK Impol
 8. Izredna volilna skupščina
 9. Razrešitev tajnika in ostalih organov ŠK Impol
 10. Volitve novega tajnika in ostalih organov ŠK Impol
 11. Razno

 

Vljudno vabljeni,

Dejan Košir

predsednik ŠK Impol

Vabilo na redno letno in izredno volilno skupščino 2024