Članarina

Članarina

Na podlagi sklepa skupščine ŠK Impol, znaša članarina za leto 2024:

25 EUR – polnoletni in 10 EUR – mladoletni člani kluba.

 

Podatki za plačilo članarine:

Prejemnik: Šahovski klub Impol, Partizanska ulica 35, 2310 Slov. Bistrica

TRR IBAN: SI56 0443 0000 0667 377

Sklic: SI99

Znesek: 20 EUR

Namen: Plačilo članarine 2024 – Ime in Priimek

Koda namena: OTHR – DRUG NAMEN PLAČILA

 

Navodila za plačilo z NKBM Bank@Net:

 

Navodila za plačevanje z UPN obrazcem:

Predel PLAČNIK (vaši podatki):

IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN (v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXX).

Referenca: v polje se vpiše referenco plačnika. Vpis reference ni obvezen (v drugo polje vpišete 99, ostalo pustite prazno).

Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika.

Koda namena: v polje se vpiše kodo namena plačila (za plačilo članarine smo za kodo namena izbrali OTHR).

Namen/rok plačila: v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila (plačilo članarine).

Podpis plačnika: polje je namenjeno podpisu.

Predel PREJEMNIK (podatki ŠK Impol):

Znesek: v polje se vpiše znesek plačila. Znesek vedno zapišite z desno poravnavo, decimalno vejico in centi.

Datum plačila: v polje se vpiše datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL.

BIC banke prejemnika: v polje se vpiše bančno identifikacijsko kodo izbrane banke, vključene v omrežje SWIFT (KBMASI2X).

IBAN: vpiše se številka TRR prejemnika (SI56 0443 0000 0667 377).

Referenca: v polje se vpiše referenco prejemnika plačila. Vpis reference ni obvezen (v drugo polje vpišete 99, ostalo pustite prazno).

Ime in naslov: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika plačila. (Šahovski klub Impol, Partizanska ul. 35, Slov. Bistrica).