O nas


Šahovski klub Impol je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja šaha.

Za uspešno opravljanje zadev in nalog klub sodeluje s pristojnimi državnimi organi, s športnimi organizacijami v Sloveniji, vzgojno izobraževalnimi in znanstvenimi raziskovalnimi ustanovami, s strokovnimi združenji in podjetji, z drugimi domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami ter drugimi združenji.

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja s šahom. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba mora napisati pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba. Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan. Za člane kluba, ki še niso dopolnili 15 let pristopno izjavo podpiše zakoniti zastopnik.