Organi kluba

Predsednik Dejan Košir
Podpredsednik Simon Kotnik
Tajnik Mateja Tomazini
Tehnični vodja Žan Tomazini
Upravni odbor Marijan Svenšek

 

Nadzorni odbor Peter Ozimič (predsednik)

Kristijan Breznik

Živa Radulovič

Disciplinska komisija Jožef Jerovšek (predsednik)

Simon Špacapan

Branimir Javornik

Tekmovalna Komisija Aljoša Tomazini (predsednik)

Marijan Svenšek

Irena Zafošnik