Organi kluba

Predsednik Dejan Košir
Podpredsednik Kristijan Breznik
Tajnik Simon Kotnik
Tehnični vodja Aljoša Tomazini
Član upravnega odbora Simon Špacapan
Nadzorni odbor Peter Ozimič (predsednik)

Primož Riegler

Živa Radulovič

Disciplinska komisija Jožef Jerovšek (predsednik)

Marijan Svenšek

Žan Tomazini

Tekmovalna Komisija Marjan James Tomazin (predsednik)

Aljoša Tomazini

Marijan Svenšek