Organi kluba

Predsednik Jožef Jerovšek
Podpredsednik Dušan Detiček

Dejan Košir

Tajnik Mateja Tomazini
Upravni odbor Marijan Svenšek

Simon Kotnik

Simon Špacapan

Aleksander Tomazini

Nada Vilčnik

Silvestra Krajnc

Branko Podvršnik

Aljoša Tomazini

Nadzorni odbor Dejan Košir (predsednik)

Kristijan Breznik

Peter Ozimič

Disciplinska komisija Simon Špacapan (predsednik)

Klemen Sorčnik

Irena Zafošnik

Tekmovalna Komisija Marijan Svenšek (predsednik)

Simon Kotnik

Miran Lovrenčič